Ons product

Één factoring pakket

Anders Medical Factoring biedt één pakket dat alles bevat waar u behoefte aan heeft op het gebied van uw facturatie. Wij nemen het volledige debiteurenrisico van u over. U vertrouwt uw volledige facturatie aan ons toe en krijgt snel en gegarandeerd uw geld. Wij zorgen voor een vriendelijke afhandeling en inning van uw nota's, door middel van een persoonlijke benadering. Wij noemen dat: met fluwelen handschoenen.

Inzicht in het factuur- en incassotraject
U kunt het factuur- en incassotraject volgen via ons handige dashboard. Ook uw patiënt kan online via een aparte website
inzicht in de nota’s houden. Bovendien kan uw patiënt betalen via iDEAL. Ideaal voor u en uw patiënt!

 

Afbeelding bij van product 'Één factoring pakket'.

Anders in medical factoring

> Een digitale factuur aan uw patiënt is gratis, een factuur per post kost u slechts 50 cent.

> Standaard uitbetaling na 5 weken zonder extra kosten.

> Alle eerder ontvangen patiënten- en verzekeraarsbetalingen worden meteen aan u doorgestort.

> Als klant kunt u medeaandeelhouder worden en dan deelt u mee in de winst.

> Een creditcheck voor uw nieuwe patiënten.

> Eenvoudig en overzichtelijk dashboard met al uw factoringgegevens, 24 uur per dag.

> Snelle en vriendelijke servicedesk voor patiënten en zorgverleners per e-mail en telefoon.

> Uw patiënten kunnen voor hun facturen en vragen terecht op www.mijnandersnota.nl

> Patiënten kunnen de factuur betalen via iDEAL.

Afbeelding bij van product 'Anders in medical factoring'.

Het hele factoring traject

Anders Medical Factoring neemt u het complete facturatieproces uit handen. Uw betalingsrisico is volledig afgedekt. Wij zorgen voor de complete afhandeling en inning van de nota’s, inclusief het deurwaarders-traject. Ook de verwerking van de factuur (of een deel hiervan) via de zorgverzekeraar is mogelijk, zonder extra kosten. Uiteraard alleen als u dit wenst.
Het facturatietraject vindt bij ons volledig in eigen beheer plaats, waardoor u niet met allerlei externe partijen hoeft te communiceren.

Als wij de rekening per e-mail aan uw patiënt kunnen sturen, dan is dit gratis. Voor het versturen van een rekening  per post betaalt u 50 cent nominaal. Een postzegel is al duurder! Daarnaast wordt ook een percentage voor het betalingsrisico berekend.

Afbeelding bij van product 'Het hele factoring traject'.

Clearing bij álle zorgverzekeraars!

Clearing is een belangrijk onderdeel als het gaat om het ontzorgen van uw factoring. Door rechtstreekse afhandeling van declaraties bij alle zorgverzekeraars, ontvangen uw patiënten alleen nog nota’s voor behandelingen die niet (volledig) vergoed worden. Dit is prettig voor uw patiënt, en dus ook voor u.

Aangezien wij clearing-afspraken hebben met alle zorgverzekeraars van Nederland, weet u zeker dat u ook voor dit onderdeel van uw factoring bij Anders Medical Factoring op de eerste rang zit.

Afbeelding bij van product 'Clearing bij álle zorgverzekeraars!'.

Persoonlijk én digitaal

Wij hechten grote waarde aan persoonlijk contact en een vriendelijke benadering, juíst in combinatie met vergaande digitalisering van het facturatie-proces. Wij bereiken meer gemak en professionaliteit voor alle medische zorgverleners, door uitgekiend gebruik te maken van de mogelijkheden van de nieuwste technologische ontwikkelingen. En dit draagt ertoe bij dat er meer tijd en capaciteit vrijkomt voor een prettige, persoonlijke benadering.

Afbeelding bij van product 'Persoonlijk én digitaal '.

Winstdeling

Als klant kunt u mede-eigenaar van Anders Medical Factoring en dan deelt u mee in de winst. Dit werkt als volgt: u wordt lid van de coöperatie CE Medical Factoring U.A., die een deel van de aandelen van Anders Medical Factoring bezit.

Dit kost u niets extra, en u loopt hiermee geen enkel risico.

Afbeelding bij van product 'Winstdeling'.

Anders Medical Factoring

Patiënt én tandarts happy...

daar doen we het voor!

De juiste informatie draagt bij aan optimale dienstverlening

Anders Medical Factoring ressorteert net als zusterorganisatie Direct Pay onder de Credit Exchange Groep. Hierdoor kan Anders Medical Factoring beschikken over uitgekiende automatiserings- en informatiesystemen. De mensen die deze systemen maken, beheren en verbeteren zijn voortdurend bezig met de vraag: wat hebben onze klanten hieraan? En, ook heel belangrijk, de klanten van onze klanten: de patiënten. Dit is het uitgangspunt van een gesprek tussen Colin Nugteren van Direct Pay en Koen Versluis van Anders Medical Factoring. Beiden beschikken over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van factoring. Deze expertise gebruiken zij voor het optimaliseren van de operationele processen.

Sterk door kennis
Colin Nugteren steekt van wal: ‘Weloverwogen keuzes maak je op basis van kennis. Informatiesystemen helpen bij het maken van de juiste beslissingen. ‘Informed decisions’ noem ik dat. Vergelijk het met het werk van de tandarts. Hij of zij besluit pas tot een bepaalde behandeling als zo veel mogelijk informatie voorhanden is: ‘Wat is er in het verleden al gedaan bij een patiënt, hoe is de situatie nu, wat valt er te verwachten? Zijn er klachten, heeft de patiënt wensen? Kan een röntgenfoto meer informatie verschaffen?’ Die parallel doortrekkend, kun je zeggen dat ons systeem ons van kennis voorziet die wij gebruiken voor het bijschaven en bijslijpen van onze dienstverlening. Heel belangrijk hierbij is het menselijke aspect. Al die digitale gegevens krijgen pas waarde als ze door ons geanalyseerd en geïnterpreteerd zijn, en vervolgens op de juiste manier gebruikt worden.’

Vriendelijk en vooruitstrevend
Koen: ‘We bekijken samen regelmatig waar we staan: wat gaat goed, waar is behoefte aan en wat zou er nog beter kunnen? Operationele processen optimaliseren klinkt erg abstract, maar als ik zeg dat het erom gaat dat de tandarts zo min mogelijk omkijken heeft naar zijn of haar factoring, en de patiënt zo vlot en prettig mogelijk kan betalen, dan wordt het meteen een stuk menselijker. Ons nota-traject is lang, en wij zijn coulant en vriendelijk voor de patiënt. Niet voor niets is onze slogan ‘vriendelijk en vooruitstrevend’. We zeggen hiermee in feite: de nieuwste technologische ontwikkelingen stellen ons in staat om mensen beter en prettiger van dienst te zijn.’


Afbeelding bij onderwerp 'Patiënt én tandarts happy... '.

Koen Versluis (l) en Colin Nugteren

Prettig voor patiënt en tandarts
Colin: ‘Wat dat vriendelijke betreft passen wij ook goed bij elkaar. Zo prettig mogelijk incasseren sluit aan bij het beleid van Direct Pay. Dat was ook al zo vóór de samenwerking met Anders Medical Factoring. Soms is het al genoeg om mensen nét iets meer tijd te geven om te betalen. Onze flexibele systemen staan dat ook toe.’ Koen valt hem bij: ‘Met Direct Pay aan onze zijde beschikken wij over een groot, uitstekend geoutilleerd ‘apparaat’ aan software, hardware en mensen. Hierdoor kunnen wij aantrekkelijke tarieven hanteren en een aantal opties zelfs gratis aanbieden. Zoals het gratis versturen van facturen per e-mail en het gratis aanbieden van een betalingsregeling. Dat is een direct gevolg van onze samenwerking.’

Probleemloze clearing

Colin: ‘Bovendien vullen we elkaar aan. Zo hebben we speciaal voor Anders Medical Factoring een programma voor clearing ontwikkeld. Uit cijfers die we ontvingen van een van de zorgverzekeraars is gebleken dat wij zeer goed scoren in het aantal clearingen dat meteen probleemloos verwerkt wordt. Hier hebben alle partijen profijt van. Daar mogen we best wel een beetje trots op zijn.’

Informatie in de praktijk
Koen: ‘Onze systemen zijn goed in het verwerken van variabelen op klantniveau. Dit stelt ons in staat onze klanten van extra praktijkinformatie te voorzien. Zoals bijvoorbeeld het clearingspercentage of het aantal betalingsregelingen. Deze kennis hebben we snel paraat. Een ander mooi voorbeeld is het financiële jaaroverzicht. Tandartsen vinden het prettig om van ons in het begin van het jaar een overzicht te krijgen van het afgelopen jaar. Dit destilleren wij als het ware uit ons systeem, en zorgen ervoor dat de klanten het overzicht tijdig ontvangen. Zonder dat ze ons hierom hoeven te vragen.’

Koen en Colin zijn het erover eens: het mes snijdt van 2 kanten. Je leert van elkaar en je komt samen tot oplossingen. Daar vaart iedereen uiteindelijk wel bij. Of zoals ze bij Anders Medical Factoring zeggen: Patiënt happy, tandarts happy, iedereen happy!’

Het is úw geld!

Credit Exchange Groep staat garant voor het succes van Anders Medical Factoring

Anders Medical Factoring bestaat sinds 2014 en is dus een relatief nieuwe speler in de markt. De uiterst vooruitstrevende aanpak resulteert in een snel groeiend aantal klanten. Ruud Lamers, directeur van Anders Medical Factoring en Mike Muller, group CFO en financieel directeur van moederorganisatie Credit Exchange Groep, zijn beiden ‘zwaargewichten’ in medical factoring. Zij maken een tussenbalans op en lichten een aantal aspecten nader toe.

Ruud Lamers: ‘Wij merken dat de koudwatervrees die er in het begin was bij potentiële klanten, afneemt. Tandartsen vroegen zich af of hun geld bij ons 100% veilig is. Wij nemen die vrees weg door uit te leggen waarom we zo anders zijn. Het is goed om de beweegredenen te kennen van moederorganisatie Credit Exchange Groep om een nieuw medisch factoringbedrijf op te zetten, en om te weten hoe de constructie precies in elkaar zit. Klanten hoeven zich namelijk absoluut geen zorgen te maken; juist bij óns zijn de gelden van de klant in zéér veilige handen.

New Kid on the block
’

Mike Muller vult aan: ‘De Credit Exchange Groep is al jaren actief in met name consumentenfactoring. Wij realiseerden ons dat er grote mogelijkheden liggen in deze interessante markt voor een innovatieve speler die het écht anders aanpakt. Vanuit de groep kennen wij de inningsprocessen en beschikken wij over een de nieuwste systemen en een goed geoliede organisatie. Als je dan op zoek gaat naar iemand die zo’n nieuwe speler vorm kan geven, dan kom je vanzelf bij Ruud Lamers terecht. Wij hebben dan ook van begin af aan hierin geloofd. En ons voorgevoel heeft ons niet bedrogen: ondanks het feit dat Anders Medical Factoring ‘the new kid on the block’ is, gaat het nu al boven verwachting. Wij durven nu, na iets meer dan een jaar, al te spreken van een enorm succes.’Voor de lange termijn
Ruud vult aan: ‘Anders Medical Factoring krijgt veel enthousiaste reacties over het innovatieve karakter en het transparante product, maar potentiële klanten zijn soms nog wat huiverig om over te stappen.’ Mike: ‘Dankzij de financiële ruggensteun vanuit de moederorganisatie is dat helemaal niet nodig. De groep is zeer solvabel, heeft 3 beursgenoteerde obligatiefondsen, en beschikt dus over de middelen om dit initiatief goed neer te zetten, zonder gebruik te moeten maken van leningen. Wij hoeven geen korte termijnwinsten te realiseren, integendeel; wij gaan juist voor de lange termijn. Afbeelding bij onderwerp 'Het is úw geld!'.

Veilig

Ook geven wij onze vorderingen niet in onderpand aan een bank, hetgeen in deze markt vaak wel gebeurt. Wij maximaliseren onze leverage-graad niet te sterk, dat wil zeggen dat wij niet te veel schulden ten opzichte van het vermogen nastreven. Aanloopkosten worden uit eigen portemonnee gefinancierd. Credit Exchange Groep is bovendien marktleider in het kopen van vorderingen in bepaalde segmenten, dus dit initiatief sluit naadloos aan op de activiteiten die wij al doen. Wij weten hoe wij onze klanten optimale service kunnen bieden. Zij zijn mede-eigenaar via de coöperatie en de gelden zijn afgesplitst door de stichting derdengelden.

Wij 'zitten' niet op het geld van klanten
Bij Anders Medical Factoring krijgt de tandarts standaard zijn of haar geld na vijf weken, tenzij het geld eerder binnenkomt, want dan worden de ontvangen betalingen - van patiënt en/of verzekeraar- direct aan de zorgverlener uitbetaald. Ook hierin onderscheiden wij ons van de collega-factoringbedrijven. Want, en dit is héél belangrijk, wij financieren niet op het verschil tussen het moment van betaling door de patiënt en het moment dat wij aan onze klant uitbetalen. 
‘Als enige in de markt gebruiken wij géén gelden van klanten voor onze eigen financiering.’

Kortom: belangrijk zijn de lange termijnvisie, een goede solvabiliteit door voldoende vermogen, transparantie, klanttevredenheid en een coulante patiëntbenadering. Credit Exchange Groep staat vierkant achter Anders Medical Factoring en is enthousiast over het feit dat een mooi initiatief zichzelf al zo sterk aan het bewijzen is!

 

Is papierloze praktijk in zicht?

Mondzorgfactoring wordt steeds digitaler

Anders Medical Factoring is onderdeel van de Credit Exchange Groep, en maakt dankbaar gebruik van de uitgekiende ICT-infrastructuur die in de Credit Exchange Groep voorhanden is.

Hierover wisselen drie mannen van gedachten, elk vanuit een andere invalshoek; Marcel van Toer, Chief Information Officer bij de Credit Exchange Groep, Ward van Dijk, tandarts in Amstelveen en commercieel manager van Anders Medical Factoring en Ruud Lamers, directeur van Anders Medical Factoring.

Een hele mond vol, deze introductie. Toch draait het uiteindelijk om twee simpele vragen: hoe zorgen zij er samen voor dat het factoringproces optimaal verloopt, en welke ontwikkelingen dragen bij aan nog betere en uitgebreidere service in de toekomst?

De toekomst is digitaal
Ruud: ‘Onze portal en ons factoringproces hebben wij ingericht met onze klant voor ogen. We hebben inmiddels een volledige jaarcyclus doorlopen en het werkt prima. Nu kijken we vooruit en werken aan een systeem dat nog veel meer kan, en dat klaar is voor de toekomst.’ Ward vult aan: ‘Wij waren de eerste die factureren per e-mail gratis aanboden, en we voorzien dat over pakweg 10 jaar alles digitaal en volledig papierloos gebeurt. Wij zijn en blijven ‘anders’ en dus blijven wij voorop lopen met digitale ontwikkelingen.’

Beheren en ontwikkelen
Marcel: ‘Ik heb tijdens mijn loopbaan als ‘hardcore informaticus’ aan beide kanten van de tafel gezeten, zowel aan de klantzijde als aan de leverancierzijde. Daardoor kan ik mij goed verplaatsen in de wensen en behoeften van onze klanten. We werken vanuit twee disciplines: technical operations en nieuwbouw. Dus aan de ene kant zijn we bezig met het goed beheren van de bestaande processen en informatiestromen. Volledig los daarvan ontwikkelen we nieuwe systemen en functionaliteiten. Dat klinkt abstract, maar het gaat om vragen als: kan het efficiënter, sneller, goedkoper, flexibeler? Specialiseren is daarbij het sleutelwoord. Deze twee disciplines houden we strikt gescheiden zodat ze elkaar niet kunnen verstoren.’ 

Afbeelding bij onderwerp 'Is papierloze praktijk in zicht?'.

Van links naar rechts: Marcel van Toer, Ward van Dijk en Ruud Lamers

Volledige life cycle
Marcel vervolgt: ‘Wat ons uniek maakt is dat we de volledige life cycle van een vordering bedienen. Onze software en onze infrastructuur zijn van A tot Z toegespitst op alle fases in het factoringproces. Wij zijn dus een full service credit management bedrijf. Het wordt steeds belangrijker om snel in te kunnen spelen op vragen uit de markt. In de nabije toekomst kunnen er gemakkelijker nieuwe producten geïntroduceerd worden, business decisions kunnen sneller genomen worden en er kan eenvoudig opgeschaald worden; het wordt nog meer maatwerk.’

Privacy en veiligheid
Ward: ‘Wat wij verder heel belangrijk vinden is privacy en data-security. Dat begint bij goede instructies van je medewerkers, maar natuurlijk moet het systeem ook waterdicht zijn.’ Marcel: ‘Uiteraard houden wij ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De Europese privacy-wetgeving gaat echter nog een stuk verder. Ook deze gaan wij implementeren én certificeren volgens de geldende ISO-richtlijnen op dit gebied. Voor nóg meer zekerheid.’

Vriendelijk en vooruitstrevend
De drie heren beseffen terdege dat automatisering, digitalisering en ICT voor de meeste mondzorgverleners nogal abstracte begrippen zijn. ‘Onze vriendelijke, persoonlijke communicatie blijft voor ons voorop staan, juist nu alles steeds digitaler wordt. Het is belangrijk dat onze klanten weten dat de factoring bij ons in goede handen is’, vat Ruud Lamers samen. ‘Technologie dient de mens, nooit omgekeerd. Onze pay off zegt het al: vriendelijk en vooruitstrevend!’

 

 

 

We blijven verrassen

Na een vliegende start een succesvol eerste jaar

Anders Medical Factoring maakte in het najaar van 2014 een dynamische start. Binnen enkele maanden wisten tandartspraktijken niet alleen van hun bestaan, ook de frisse aanpak sloeg aan, hetgeen meteen resulteerde in een toestroom van klanten. Inmiddels is de eerste volledige jaarcyclus afgerond. Een goed moment om Ruud Lamers en Ward van Dijk een paar vragen te stellen. Op een mooie dag nemen ze de tijd op een bankje in de tuin van hun kantoor in Vianen.

Hoe kijken jullie terug op de eerste anderhalf jaar?
Met veel plezier en trots! We hebben naar ons gevoel echt al iets neergezet. We hebben ons meteen heel duidelijk geprofileerd in de markt en hebben daardoor snel naam gemaakt. Meer dan 80% van de beroepsgroep weet wie en wat Anders Medical Factoring is. En dat we anders zijn. Dat hebben we duidelijk kunnen overbrengen en we maken het ook waar. Juist daarom willen we blijven verrassen!
Waar staat Anders Medical Factoring nu? We blijven groeien en het proces loopt goed. Natuurlijk is het opstarten van een nieuw bedrijf in medical factoring druk en hectisch en zijn er zaken die beter kunnen. Maar met een grote moederorganisatie achter ons, is het altijd mogelijk om verbeteringen in het proces snel door te voeren. Dat werkt bijzonder goed.

Welke rol spelen de klanten hierin?
We hebben intensief contact met onze klanten en dat is belangrijk. Het is prettig en we leren ervan.
Zij helpen ons enorm bij het perfectioneren van onze dienstverlening. Zo kunnen we blijven innoveren naar de wens van de klant, dat geeft een goed gevoel.

Hoe worden jullie door hen beoordeeld?
Ze waarderen onze supervriendelijke patiënt-benadering. Dat vinden wij heel belangrijk. Ook vinden ze het prettig dat hun geld direct doorgestort wordt. Wij zijn de enigen die dat doen. Wij zitten namelijk niet op hún geld! Ook zaken als de gratis betalingsregeling en het gratis factureren per e-mail komen goed aan.

Afbeelding bij onderwerp 'We blijven verrassen'.

Wordt de samenwerking met de klant verder uitgediept?
Zeker weten! Wij zijn bezig met het vormgeven van de coöperatie waarin onze klanten kunnen participeren. In deze coöperatie zitten aandelen van Anders Medical Factoring. Daardoor ontvangen de leden van deze coöperatie een winstuitkering. Hierin zijn we echt volstrekt uniek.

Hebben jullie nog meer verrassingen?
Natuurlijk! Deze zomer geven wij TomTom smart-watches cadeau. Net als de smartphone gaat het gebruik hiervan een grote vlucht nemen, en wij omarmen deze nieuwe ontwikkelingen. En ook hierin zijn we weer nét even anders: niet alleen nieuwe klanten krijgen dit welkomstcadeau; onze huidige klanten hebben er al één ontvangen.

Hoe ziet de toekomst er uit?
In één woord; rooskleurig! Onze prognoses zijn tot nu toe allemaal uitgekomen. Natuurlijk willen we graag nog sneller groeien, maar we zijn heel tevreden met hoe het nu gaat. Er staat een grote, solide moederorganisatie achter ons die ons volledig ondersteunt. Wij zijn hierdoor geen snelle winstpakkers; wij gaan voor de lange termijn. Op dit moment denken we na over extra dienstverlening.


Kortom: houd ons in de gaten, want Anders Medical Factoring blijft verrassen!

Coöperatie / Derdengelden

Stichting Aandelenbezit en Coöperatie
Anders Medical Factoring U.A.

Anders Medical Factoring is anders. Als wij winst maken, delen onze klanten daarin mee. Daarom hebben wij 30% van de aandelen ondergebracht in een stichting. Deze stichting heeft op haar beurt certificaten van aandelen uitgegeven aan de Coöperatie Anders Medical Factoring U.A. (lees: Uitgesloten Aansprakelijkheid).

Coöperatie
Alle klanten kunnen lid worden van deze coöperatie. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt uit de leden van deze coöperatie een bestuur gekozen.


Als wij winst maken, deelt u mee
De winstverdeling is statutair bepaald en geeft de leden recht op een aandeel van de gemaakte winst, naar rato van de betaalde factoringfee.

Kortom: hoe langer u klant bent, hoe groter uw aandeel in een winstdeling is.

Anders is anders. Eerlijk is eerlijk!

Derdengelden
Anders Medical Factoring heeft een derdengeldenrekening in het leven geroepen. Kort gezegd zijn hierdoor betalingen die u toebehoren gevrijwaard van claims door derden. Ook dit biedt u extra zekerheid als u uw facturatie uitbesteed aan Anders Medical Factoring.

Er valt weer iets te kiezen

Samenwerking leidt tot méér dan som der delen

Anders Medical Factoring is er in anderhalf jaar tijd in geslaagd uit te groeien tot een bekende naam in de mondzorg. Ruud Lamers, Ward van Dijk en hun team mochten niet alleen een snel groeiend aantal klanten verwelkomen, zij wisten de factoringmarkt ook flink wakker te schudden. Anders Medical Factoring is een dochterorganisatie van de Credit Exchange Groep, en werkt samen met zusterorganisatie Direct Pay. Richard Struijk van Direct Pay is hierbij nauw betrokken. Aan het woord zijn Ward en Richard; over kruisbestuiving, navelstaren en het scherp van de snede in een snel veranderende markt.

Kennis uitwisselen
Richard heeft meer dan 20 jaar ervaring in commerciële managementfuncties en is sinds 7 jaar verantwoordelijk voor sales bij Direct Pay. Hij trapt af: ‘Tijdens het maandelijks terugkerende overleg bij Anders Medical Factoring wordt er uitvoerig gebrainstormd en kennis rondom factoring uitgewisseld, zowel in als buiten de mondzorg. Samen maken we van één plus één drie. Mijn specialisatie is het mogelijk maken van deals, met als uitgangspunt de situatie van de klant. Zaken regelen en afspraken nakomen zodat alle partijen tevreden zijn.’

Echt anders in de praktijk
Ward van Dijk is praktiserend tandarts, en heeft daarnaast altijd getracht iets te betekenen voor de tandheelkunde, onder andere bij de KNMT. Hij vertelt: ‘Ruud Lamers en ik hebben destijds vorm gegeven aan NMT FenCS, en nu vind ik het mooi dat ik weer mag meewerken aan een nieuwe, vooruitstrevende factoring-organisatie. Mijn grote, betrouwbare netwerk is belangrijk bij het ontwikkelen en verbeteren van ons product. En natuurlijk is ook mijn visie als praktijkhouder waardevol. Ik weet wat er speelt in de praktijk. Zoals bijvoorbeeld het grote belang van een goede relatie tussen mondzorgverlener en patiënt.’

Best of both worlds
Richard vult aan: ‘Het aanbod van Anders Medical Factoring is heel overzichtelijk: één product dat volledig toegespitst is op de wensen van de klant. Binnen dat product gaat het vaak om ogenschijnlijk kleine details, die een grote impact hebben bij de praktijkvoering. Die details moeten dus naadloos aansluiten op de praktijk. Ward is de aangewezen persoon om deze aansluiting op het scherpst van de snede te houden.

Afbeelding bij onderwerp 'Er valt weer iets te kiezen'.

Andersom draag ik bij aan een breder perspectief en kom met nieuwe mogelijkheden. De mondzorg is een relatief kleine wereld en het gevaar van navelstaren ligt daarbij al snel op de loer. Een bredere horizon levert verbeteringen op. Zo maakt Anders Medical Factoring gebruik van een aantal features uit ons systeem, die volledig nieuw zijn voor deze markt.

Solide en met een lange adem
Ook onze ervaring en  schaalgrootte tellen mee. De Credit Exchange Groep is zeer solide waardoor Anders Medical Factoring gegarandeerd een lange adem heeft. Dat biedt zekerheid. Ook staat de moederorganisatie volledig achter het principe van winstdeling bij Anders Medical Factoring. Commitment op de lange termijn is lonend, dat geldt net zo goed voor onze samenwerking als voor de klanten van Anders Medical Factoring.’

Ander perspectief
Ward vervolgt: ‘Onze brainstormsessies zijn een probaat middel tegen beroepsblindheid en navelstaren. Zaken die buiten de mondzorg spelen kunnen juist een grote meerwaarde geven. Met Richard sparren we ook over zaken als marketing en communicatie. Wij kiezen doelbewust voor een verrassende aanpak, gedurfd, vooruitstrevend en fris. Neem bijvoorbeeld onze open brief-actie aan tandartsen, met de oproep om het factoringcontract op te zeggen. Het was prettig om dit tegen een relatieve buitenstaander aan te houden. Zo houden we elkaar scherp, en dwingen we onszelf en elkaar om aan de bal te blijven, en om anders tegen zaken aan te kijken.’

Er valt weer iets te kiezen
Richard: ‘De kracht van onze samenwerking zit in het samenbrengen van onze grote expertise op het gebied van algemene consumentenfactoring met de specifieke ervaring in de mondzorg van Ruud, Ward en hun enthousiaste team. Hierdoor loopt Anders Medical Factoring voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en technieken, zoals bijvoorbeeld factureren per e-mail. Ook hierbij geldt weer: het is méér dan de som der delen. Je kunt gerust stellen dat medical factoring nu werkelijk volwassen wordt. De mondzorgverlener heeft eindelijk weer iets te kiezen!’

Betrouwbaar

Anders Medical Factoring is een dochter van de Credit Exchange Groep. Onder deze financieel uiterst gezonde moederorganisatie vallen een aantal bedrijven die zich al jaren bezig houden met credit management. Zij zijn onder andere actief in energie, telecom, e-commerce en de fitnessbranche. Een gezonde en solide basis. Uw facturatie is in vertrouwde handen.

Wilt u meer weten over de vruchtbare samenwerking met de Credit Exchange Groep en zusterorganisatie Direct Pay? Elders op deze website gaan wij hier dieper op in.

 

 

Afbeelding bij onderwerp 'Betrouwbaar'.

Missie en visie

Onze missie
Medical Factoring met vooruitstrevende service die borg staat voor kwaliteit, gemak, efficiency en liquiditeit. Vriendelijk voor zorgaanbieder, zorgafnemer en zorgverzekeraar.

Onze visie
Anders Medical Factoring is een gewaardeerde en deskundige factoringpartner met een substantieel marktaandeel. De service is vooruitstrevend, betrouwbaar en vriendelijk.

 

Privacy patiënten

Uw zorgverlener maakt voor het opstellen en innen van de declaraties gebruik van onze dienstverlening. Om gespecificeerde declaraties op te kunnen stellen stelt uw zorgverlener ons uw gegevens ter beschikking. Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, zoals uw NAW gegevens en gegevens met betrekking tot de uitgevoerde behandeling. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze factoringdienstverlening, facturatie, declaratie, incasso- en debiteurenbeheer, risicoanalyse en kredietwaardigheidstoetsing.

Wij hebben de verwerking van de gegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld.

Uw persoonsgegevens worden door middel van passende technische en organisatorische maatregelen door ons beveiligd. Bovendien hebben onze medewerkers een geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomst getekend om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht.

Heeft u vragen over privacy in het kader van onze werkzaamheden of wilt u inzage in uw gegevens? Of wilt u een verzoek tot verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming van uw gegevens indienen?

Neemt u dan schriftelijk contact op:

Anders Medical Factoring
t.a.v. afdeling klantenservice (Privacy)
Postbus 117
4130 EC Vianen

Voor het vaststellen van uw identiteit verzoeken wij u een kopie legitimatie mee te zenden. U kunt daarbij uw foto en Burgerservicenummer afschermen. Wij behouden ons het recht voor om u hiervoor conform het Besluit Kostenvergoeding Rechten Betrokkene WBP een vergoeding in rekening te brengen.

 

Derdengelden

Anders Medical Factoring maakt gebruik van een derdengeldenrekening. Kort gezegd zijn hierdoor betalingen die u toebehoren gevrijwaard van claims door derden. Ook dit biedt u extra zekerheid als u uw facturatie uitbesteed aan Anders Medical Factoring.

Voor wie

Afbeelding bij doelgroep Mondzorg factoring

Mondzorg factoring

Een groot deel van de zorgverleners in de mondzorg vertrouwt de facturatie toe aan een factoringpartner. Een overstap naar Anders Medical Factoring is om een aantal redenen interessant.

U leest alles over onze andere aanpak op deze site en in onze brochure. Uiteraard komen wij graag naar u toe om in een persoonlijk gesprek te bespreken wat voor u de voordelen van facturering door Anders Medical Factoring zijn.

Afbeelding bij doelgroep Factoring voor medici

Factoring voor medici

Steeds meer zorgverleners besteden het versturen van rekeningen uit. Vooral de toenemende administratieve rompslomp en ingewikkelde regelgeving doen hen besluiten om de facturering aan professionals over te laten.

Afbeelding bij doelgroep Paramedici

Paramedici

Beroepsbeoefenaars in de paramedische sector staan bekend om hun hands-on mentaliteit en hun grote betrokkenheid bij het wel en wee van hun patiënten.

Om die reden is het ook voor hen heel prettig om de facturatie uit te besteden. Alles rondom het versturen van de rekeningen wordt perfect verzorgd en geregeld. Professioneler factureren kan niet.

Uw contactpersonen